За нас

„Планекс Проджект Мениджмънт“ ЕООД е регистрирана през Октомври 2019 година и оперира на територията на Варна и София. Фирмата работи по изцяло нов, прозрачен и съвременен модел в управлението и реализирането на инвестиционни проекти. Нашата цел е надграждане на утвърденото име на „Планекс“ през годините и усъвършенстване модела на създаването на сгради. Интелигентният подход към изпълняваните от нас проекти е водещият фактор, с който осигуряваме спокойствие и хармонична среда както на инвеститори, така и на партньори.
Управител на компанията е инж. Иво Андреев. „Планекс Проджект Мениджмънт“ ЕООД е член на Камара на строителите в България.