Moreni Club Residence

гр. София

Възложител: „Планекс Инвест“ ООД,
Главен изпълнител: “Планекс Проджект Мениджмънт” ЕООД
Главен подизпълнител: „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД
Площ на терена: 90 910 кв. м
Озеленяване и природа: 77 330 кв. м
Застроена площ: 13 580 кв. м
РЗП: 40 088 кв.м
Проектант: „Е-АРХ Студио“ ООД
Начало на строителството: 26.10.2020 г., Срок за въвеждане в експлоатация: 2024 г.

„Морени клуб резиденс“ е с изцяло жилищна функция. Сградите са свободно разположени, ситуирани са изток-запад, не нарушават движението на въздуха и чистотата му.
Архитектурата на сградите следва главната концепция – тя е свободна, открита към природата и панорамата. Различни по функция, но обединени като геометрия и фасадна графика. В същото време „ритъмът“ на елементите поражда спокойствие и синхрон. Комбинацията на естествените материали – камък, дърво и стъкло „приближава“ архитектурата към природата